UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ukončení studia

Státní závěrečné zkoušky

Pokud si libujete v akademických textech, odkážeme vás rovnou na pokyny děkana (PD), které se věnují kontrole splnění studijních povinností a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky:

  • pro bakalářské studium:
  • pro magisterské studium: PD/02/2019

O podmínkách ukončení studia, o Státních závěrečných zkouškách, obhajobě bakalářské práce, hodnocení Státních závěrečných zkoušek pak pojednává Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně, v článcích 25 až 30, stejně jako Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na Fakultě technologické.

Pro ty ostatní se teď pokusíme postup spojený se zářným zakončením studia a získání vysokoškolského titulu shrnout v následujících bodech.

Do které skupiny patříte vy?

  

Zavřít

Fakulty a součásti