UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán výuky pro akademický rok 2018/2019 – Fakulta technologická UTB ve Zlíně 

Časový plán výuky pro akademický rok 2017/2018 – Fakulta technologická UTB ve Zlíně 

Projednáno akademickým senátem FT dne 3. 5. 2017 

1. 7. 2017 – 30. 9. 2017Zápisy na akademický rok 2017/2018 – nově přijatí
1. 9. 2017 – 14. 9. 2017Zápisy na akademický rok 2017/2018 – ostatní
30. 8. 2017Mezní termín zápočtů a zkoušek za letní i zimní semestr akademického roku 2016/2017
 

30. 8. 2017

Mezní termín pro vkládání podkladů diplomových a bakalářských prací do IS/STAG (studenti 2. ročníku

bakalářského a 1. ročníku magisterského studia)

 ZIMNÍ SEMESTR

18. 9. 2017 – 22. 12. 2017Výuka – prezenční forma studia – 14 týdnů  (poznámka: první týden výuky je sudý – 38. týden)
15. 9. 2017 – 22. 12. 2017Výuka – kombinovaná forma studia – 14 týdnů (poznámka: první týden výuky je lichý – 37. týden)
3. 11. 2017Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia
15. 11. 2017 – 30. 11. 2017Předzápis na letní semestr akademického roku 2017/2018
25. 12. 2017 – 1. 1. 2018Vánoční prázdniny
2. 1. 2018 – 2. 2. 2018Řádné zkouškové období (5 týdnů)
 

2. 2. 2018

Mezní termín pro úpravu vložených podkladů diplomových a bakalářských prací v IS/STAG (studenti 3. ročníku

bakalářského a 2. ročníku magisterského studia)

26. 1. 2018 – 28. 1. 2018 (od 7:00 do 24:00 hod.)Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB na letní semestr akademického roku 2017/2018
5. 2. 2018 – 24. 8. 2018Opravné zkouškové období

LETNÍ SEMESTR

5. 2. 2018 – 13. 4. 2018Výuka 3. ročník bakalářského prezenčního studia – 10 týdnů (poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
2. 2. 2018 – 14. 4. 2018Výuka 3. ročník bakalářského kombinovaného studia – 10 týdnů (poznámka: první týden výuky je lichý – 5. týden)
5. 2. 2018 – 11. 5. 2018Výuka (ostatní) – prezenční forma studia – 14 týdnů (poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
2. 2. 2018 – 12. 5. 2018Výuka (ostatní) – kombinovaná forma studia – 14 týdnů (poznámka: první týden výuky je lichý – 5. týden)
od 1. 3. 2018Vydání oficiálního zadání diplomových a bakalářských prací
16. 4. 2018 – 18. 5. 2018Řádné zkouškové období 3. ročník bakalářského studia (5 týdnů)
14. 5. 2018 – 15. 6. 2018Řádné zkouškové období ostatní (5 týdnů)
18. 6. 2018 – 24. 8. 2018Opravné zkouškové období
18. 6. 2018 – 13. 7. 2018Předzápis na zimní semestr akademického roku 2018/2019
16. 7. 2018 – 31. 8. 2018Letní prázdniny
30. 8. 2018Mezní termín zápočtů a zkoušek za letní i zimní semestr akademického roku 2017/2018
1. 7. 2018 – 30. 9. 2018Zápisy na akademický rok 2018/2019 – nově přijatí
1. 9. 2018 – 14. 9. 2018Zápisy na akademický rok 2018/2019 – ostatní
14. 9. 2018 – 16. 9. 2018

(od 7:00 do 24:00 hod.)

Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB na zimní semestr akademického roku 2018/2019
17. 9. 2018Zahájení výuky akademického roku 2018/2019

UKONČENÍ STUDIA – MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

2. 3. 2018 – 17. 4. 2018 (termín bude možné prodloužit do data, které si

jednotlivé ústavy stanoví jako datum odevzdání diplomových prací)

Kontrola splnění studijních povinností závěrečného ročníku magisterského studia (forma studia prezenční i kombinovaná)
2. 3. 2018 – 11. 5. 2018Přihlášení přes IS/STAG na předměty státní závěrečné zkoušky – magisterské studium
17. 4. 2018 – 11. 5. 2018 (termín bude možné prodloužit do data, které si

jednotlivé ústavy stanoví jako datum odevzdání bakalářských prací)

Kontrola splnění studijních povinností závěrečného ročníku bakalářského studia (forma studia prezenční i kombinovaná)
17. 4. 2018 – 11. 5. 2018Přihlášení přes IS/STAG na předměty státní závěrečné zkoušky – bakalářské studium
2. 3. 2018 – 18. 5. 2018Odevzdávání diplomových a bakalářských prací (mezní termíny upřesňují ředitelé jednotlivých ústavů)
21. 5. 2018 – 15. 6. 2018Státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia v kombinované formě studia
1. 6. 2018 – 15. 6. 2018Státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia v prezenční formě studia
18. 7. 2018 – 19. 7. 2018Promoce FT

 DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

 

1. 3. 2018 – 11. 5. 2018

Vypsání témat diplomových a bakalářských prací na akademický rok 2018/2019 jednotlivými ústavy (pro studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia)
 

14. 5. 2018 – 30. 8. 2018

Vložení podkladů pro diplomové a bakalářské práce do IS/STAG (studenti 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia)

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Bakalářské studijní programyčerven 2018, srpen 2018
Magisterské studijní programyčerven 2018, srpen 2018

DNY BEZ VÝUKY

 

 

Výuka nebude probíhat:

28. 9. 2017 – státní svátek (čtvrtek)
17. 11. 2017 – státní svátek (pátek)
30. 3. – 2. 4. 2018 – Velikonoční svátky (pátek až pondělí)
26. 4. 2018 – Rektorský den sportu (čtvrtek)
1. 5. 2018 – státní svátek (úterý)
8. 5. 2018 – státní svátek (úterý)

Dne 9. 5. 2018 (středa) proběhne výuka podle úterního rozvrhu – náhrada za 8. 5. 2018 (úterý).

Zavřít

Fakulty a součásti