Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán výuky pro akademický rok 2019/2020 – Fakulta technologická UTB ve Zlíně

Projednáno akademickým senátem FT dne 29. 4. 2019

30. 8. 2019Mezní termín zápočtů a zkoušek za LS i ZS akademického roku 2018/2019
2. 7. 2019 – 2. 10. 2019Zápisy pro akademický rok 2019/2020 – nově přijatí studenti
2. 9. 2019 – 12. 9. 2019Zápisy pro akademický rok 2019/2020 – ostatní
 

30. 8. 2019

Mezní termín pro přihlašování na témata bakalářských

a diplomových prací do IS Stag (studenti 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia)

ZIMNÍ SEMESTR:

16. 9. 2019 – 20. 12. 2019Výuka – prezenční forma studia (14 týdnů) (poznámka: první týden výuky je sudý – 38. týden)
20. 9. 2019 – 21. 12. 2019Výuka – kombinovaná forma studia (14 týdnů)
25. 10. 2019Imatrikulace pro akademický rok 2019/2020
15. 11. 2019 – 30. 11. 2019Předzápis pro letní semestr akademického roku 2019/2020
23. 12. 2019 – 1. 1. 2020Vánoční prázdniny
2. 1. 2020 – 6. 2. 2020Řádné zkouškové období (5 týdnů)
 

3. 2. 2020

Mezní termín pro úpravu vložených podkladů bakalářských

a diplomových prací v IS Stag (studenti 3. ročníku bakalářského studia a studenti 2. ročníku navazujícího magisterského studia)

24. 1. 2020 – 26. 1. 2020

(od 7:00 do 24:00 h)

Předzápis sportovních aktivit pro letní semestr akademického roku 2019/2020
7. 2. 2020 – 30. 8. 2020Opravné zkouškové období

 LETNÍ SEMESTR:

10. 2. 2020 – 17. 4. 2020Výuka – 3. ročník bakalářského prezenčního studia (10 týdnů) (poznámka: první týden výuky je lichý – 7. týden)
7. 2. 20120 – 18. 4. 2020Výuka – 3. ročník bakalářského kombinovaného studia

(10 týdnů)

10. 2. 2020 – 15. 5. 2020Výuka – ostatní prezenční forma studia (14 týdnů) (poznámka: první týden výuky je lichý – 7. týden)
7. 2. 2020 – 16. 5. 2020Výuka – ostatní kombinovaná forma studia (14 týdnů)
od 2. 3. 2020Vydání oficiálního zadání diplomových a bakalářských prací
20. 4. 2020 – 22. 5. 2020Řádné zkouškové období – 3. ročník bakalářského studia

(5 týdnů)

18. 5. 2020 – 20. 6. 2020Řádné zkouškové období – ostatní (5 týdnů)
22 6. 2020 – 30. 8. 2020Opravné zkouškové období – pro předměty zimního i letního semestru
15. 6. 2020 – 10. 7. 2020Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2020/2021
13. 7. 2020 – 31. 8. 2020Letní prázdniny
30. 8. 2020Mezní termín zápočtů a zkoušek za LS i ZS akademického roku 2019/2020
1. 7. 2020 – 2. 10. 2020Zápisy pro akademický rok 2020/2021 – nově přijatí studenti
1. 9. 2020 – 6. 9. 2020Zápisy pro akademický rok 2020/2021 – ostatní
1. 9. 2020Zahájení akademického roku 2020/2021

 UKONČENÍ STUDIA – BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM:

2. 3. 2020 – 17. 4. 2020

(termín bude možné prodloužit do data, které si jednotlivé ústavy

stanoví jako datum odevzdání diplomových prací)

 

Kontrola splnění studijních povinností závěrečného ročníku – navazující magisterské studium (forma prezenční i kombinovaná)

2. 3. 2020 – 7. 5. 2020Přihlášení přes IS Stag na předměty Státní závěrečné zkoušky – navazující magisterské studium
17. 4. 2020 – 7. 5. 2020Kontrola splnění studijních povinností závěrečného ročníku – bakalářské studium (forma prezenční i kombinovaná)
17. 4. 2020 – 7. 5. 2020Přihlášení přes IS Stag na předměty Státní závěrečné zkoušky – bakalářské studium
15. 5. 2020Mezní termín odevzdání diplomových prací
22. 5. 2020Mezní termín odevzdání bakalářských prací
1. 6. 2020 – 12. 6. 2020Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia
8. 6. 2020 – 19. 6. 2020Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia
7. 7. 2020 – 8. 7. 2020Promoce FT

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Bakalářské studijní programybřezen 2020, červen 2020, září 2020
Navazující magisterské studijní programyčerven 2020, srpen 2020

 DNY BEZ VÝUKY:

 

 

 

Výuka nebude probíhat:

28. 10. 2019 státní svátek (sudé pondělí)

10. 4. – 13. 4. 2020 Velký pátek a Velikonoční pondělí (lichý pátek a sudé pondělí)

22. 4. 2020 Rektorský den sportu (lichá středa)

1. 5. 2020 státní svátek (sudý pátek)

8. 5. 2020 státní svátek (lichý pátek)

 

Fakulty a součásti

Zavřít