UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán výuky pro akademický rok 2018/2019 – Fakulta technologická UTB ve Zlíně

Projednáno akademickým senátem FT dne 17. 9. 2018

1. 7. 2018 – 3. 10. 2018Zápisy na akademický rok 2018/2019 – nově přijatí
1. 9. 2018 – 14. 9. 2018Zápisy na akademický rok 2018/2019 – ostatní
30. 8. 2018Mezní termín zápočtů a zkoušek za letní i zimní semestr

akademického roku 2017/2018

 

30. 8. 2018

Mezní termín pro vkládání podkladů diplomových a bakalářských prací do IS/STAG (studenti 2. ročníku

bakalářského a 1. ročníku magisterského studia)

ZIMNÍ SEMESTR:

17. 9. 2018 – 21. 12. 2018Výuka – prezenční forma studia – 14 týdnů

(poznámka: první týden výuky je sudý – 38. týden)

14. 9. 2018 – 22. 12. 2018Výuka – kombinovaná forma studia – 14 týdnů

(poznámka: první týden výuky je lichý – 37. týden)

12. 10. 2018Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia
15. 11. 2018 – 30. 11. 2018Předzápis na letní semestr akademického roku 2018/2019
24. 12. 2018 – 1. 1. 2019Vánoční prázdniny
2. 1. 2019 – 1. 2. 2019Řádné zkouškové období (5 týdnů)
 

1. 2. 2019

Mezní termín pro úpravu vložených podkladů diplomových a bakalářských prací v IS/STAG (studenti 3. ročníku

bakalářského a 2. ročníku magisterského studia)

25. 1. 2019 – 27. 1. 2019

(od 7:00 do 24:00 hod.)

Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB na letní semestr akademického roku 2018/2019
4. 2. 2019 – 30. 8. 2019Opravné zkouškové období

LETNÍ SEMESTR:

4. 2. 2019 – 12. 4. 2019Výuka 3. roč. bakalářského prezenčního studia – 10 týdnů (poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
1. 2. 2019 – 13. 4. 2019Výuka 3. roč. bakalářského kombinovaného studia – 10 týdnů (poznámka: první týden výuky je lichý – 5. týden)
4. 2. 2019 – 10. 5. 2019Výuka (ostatní) – prezenční forma studia – 14 týdnů

(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)

1. 2. 2019 – 11. 5. 2019Výuka (ostatní) – kombinovaná forma studia – 14 týdnů

(poznámka: první týden výuky je lichý – 5. týden)

od 1. 3. 2019Vydávání oficiálního zadání diplomových a bakalářských prací
15. 4. 2019 – 17. 5. 2019Řádné zkouškové období – 3. ročník bakalářského studia (5 týdnů)
13. 5. 2019 – 14. 6. 2019Řádné zkouškové období – ostatní (5 týdnů)
17. 6. 2019 – 30. 8. 2019Opravné zkouškové období
17. 6. 2019 – 12. 7. 2019Předzápis na zimní semestr akademického roku 2019/2020
15. 7. 2019 – 30. 8. 2019Letní prázdniny
30. 8. 2019Mezní termín zápočtů a zkoušek za letní i zimní semestr akademického roku 2018/2019
1. 7. 2019 – 4. 10. 2019Zápisy na akademický rok 2019/2020 – nově přijatí
1. 9. 2019 – 13. 9. 2019Zápisy na akademický rok 2019/2020 – ostatní
13. 9. 2019 – 15. 9. 2019

(od 7:00 do 24:00 hod.)

Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB na zimní semestr akademického roku 2019/2020
16. 9. 2019Zahájení výuky akademického roku 2019/2020

UKONČENÍ STUDIA – MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

1. 3. 2019 – 16. 4. 2019 (termín bude možné prodloužit do data, které si

jednotlivé ústavy stanoví jako datum odevzdání diplomových prací)

Kontrola splnění studijních povinností závěrečného ročníku magisterského studia (forma studia prezenční i

kombinovaná)

1. 3. 2019 – 10. 5. 2019Přihlášení přes IS/STAG na předměty státní závěrečné zkoušky – magisterské studium
16. 4. 2019 – 10. 5. 2019 (termín bude možné prodloužit do data, které si

jednotlivé ústavy stanoví jako datum odevzdání bakalářských prací)

Kontrola splnění studijních povinností závěrečného ročníku bakalářského studia (forma studia prezenční i

kombinovaná)

16. 4. 2019 – 10. 5. 2019Přihlášení přes IS/STAG na předměty státní závěrečné zkoušky – bakalářské studium
1. 3. 2019 – 17. 5. 2019Odevzdávání diplomových a bakalářských prací (mezní termíny upřesňují ředitelé jednotlivých ústavů)
20. 5. 2019 – 18. 6. 2019Státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia v kombinované formě studia
3. 6. 2019 – 26. 6. 2019Státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia v prezenční formě studia
15. 7. 2019 – 16. 7. 2019Promoce FT

DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020:

1. 3. 2019 – 31. 5. 2019Vypsání témat diplomových a bakalářských prací na akademický rok 2019/2020 jednotlivými ústavy (pro

studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia) v systému IS/STAG.

1. 3. 2019 – 30. 8. 2019Přihlašování na témata diplomových a bakalářských prací na akademický rok 2019/2020 (pro studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského

studia) v systému IS/STAG.

1. 3. 2019 – 30. 8. 2019Vložení podkladů pro diplomové a bakalářské práce

do IS/STAG (studenti 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Bakalářské studijní programyčerven 2019, srpen 2019, září 2019
Magisterské studijní programyčerven 2019, srpen 2019

DNY BEZ VÝUKY:

Výuka nebude probíhat:28. 9. 2018 – státní svátek (pátek)

19. 4. – 22. 4. 2019 – Velikonoční svátky (pátek až pondělí)

25. 4. 2019 – Rektorský den sportu (čtvrtek)

1. 5. 2019 – státní svátek (středa)

8. 5. 2019 – státní svátek (středa)

Dne 7. 5. 2019 (úterý) proběhne výuka podle středečního rozvrhu – náhrada za 8. 5. 2019 (středa).

Časový plán výuky pro akademický rok 2019/2020 – Fakulta technologická UTB ve Zlíně

Zavřít

Fakulty a součásti