Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán výuky pro akademický rok 2020/2021 – Fakulta technologická UTB ve Zlíně – změna
Projednáno Akademickým senátem Fakulty technologické dne 10. 5. 2021.

30. 8. 2020Mezní termín zápočtů a zkoušek za LS i ZS akademického roku 2019/2020
1. 7. 2020 – 2. 10. 2020Zápisy pro akademický rok 2020/2021 – nově přijatí studenti
1. 9. 2020 – 4. 9. 2020Zápisy pro akademický rok 2020/2021 – ostatní

 ZIMNÍ SEMESTR

11. 9. 2020 – 13. 9. 2020Předzápis sportovních aktivit pro zimní semestr akademického roku 2020/2021
14. 9. 2020 – 18. 12. 2020Výuka – prezenční forma studia (14 týdnů) (poznámka: první týden výuky je sudý – 38. týden)
18. 9. 2020 – 19. 12. 2020Výuka – kombinovaná forma studia (14 týdnů)
23. 10. 2020Imatrikulace pro akademický rok 2020/2021
16. 11. 2020 – 30. 11. 2020Předzápis pro letní semestr akademického roku 2020/2021
23. 12. 2020 – 1. 1. 2021Vánoční prázdniny
4. 1. 2021 – 8. 2. 2021Řádné zkouškové období (5 týdnů)
 

31. 12. 2020

Mezní termín pro úpravu vložených podkladů bakalářských a diplomových prací v IS Stag (studenti posledních ročníků bakalářského studia a navazujícího magisterského studia)
22. 1. 2021 24. 1. 2021Předzápis sportovních aktivit pro letní semestr akademického roku 2020/2021
9. 2. 2021 – 30. 8. 2021Opravné zkouškové období pro předměty zimního semestru

LETNÍ SEMESTR

 

8. 2. 2021 – 16. 4. 2021

Výuka – 3. ročník bakalářského prezenčního studia

(10 týdnů) (poznámka: první týden výuky je sudý –

6. týden)

5. 2. 2021 – 17. 4. 2021Výuka – 3. ročník bakalářského kombinovaného studia

(10 týdnů)

8. 2. 2021 – 14. 5. 2021Výuka – ostatní prezenční forma studia (14 týdnů) (poznámka: první týden výuky je lichý – 7. týden
5. 2. 2021 – 15. 5. 2021Výuka – ostatní kombinovaná forma studia (14 týdnů)
od 1. 3. 2021Vydání oficiálního zadání diplomových a bakalářských prací
19. 4. 2021 – 21. 5. 2021Řádné zkouškové období pro poslední ročníky bakalářského studia (5 týdnů)
17. 5. 2021 – 19. 6. 2021Řádné zkouškové období – ostatní (5 týdnů)

 

17. 5. 2021 – 20. 6. 2021Hodnocení kvality výuky za LS akademického roku 2020/2021
21. 6. 2021 – 30. 8. 2021Opravné zkouškové období pro předměty letního semestru
14. 6. 2021 – 11. 7. 2020Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2021/2022
12. 7. 2021 – 31. 8. 2021Letní prázdniny
30. 8. 2021Mezní termín zápočtů a zkoušek za LS i ZS akademického roku 2020/2021
1. 7. 2021 – 2. 10. 2021Zápisy pro akademický rok 2021/2022 – nově přijatí studenti
1. 9. 2021 – 4. 9. 2021Elektronické zápisy pro vyšší ročníky akademického roku 2021/2022
1. 9. 2021Zahájení akademického roku 2021/2022

 UKONČENÍ STUDIA – BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

1. 3. 2021 – 21. 5. 2021Kontrola splnění studijních povinností závěrečných ročníků navazujícího magisterského studia
1. 3. 2021 – 21. 5. 2021Přihlášení přes IS Stag na předměty Státní závěrečné zkoušky – navazující magisterské studium
19. 4. 2021 – 28. 5. 2021Kontrola splnění studijních povinností závěrečných ročníků bakalářského studia
19. 4. 2021 – 28. 5. 2021Přihlášení přes IS Stag na předměty Státní závěrečné zkoušky – bakalářské studium
14. 5. 2021Mezní termín odevzdání diplomových prací
21. 5. 2021Mezní termín odevzdání bakalářských prací
1. 6. 2021 – 12. 6. 2021Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia
7. 6. 2021 – 18. 6. 2021Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia
12. 7. 2021Promoce absolventů navazujícího magisterského studia
13. 7. 2021Promoce absolventů bakalářského studia

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Bakalářské studijní programybřezen 2021, červen 2021, září 2021
Magisterské studijní programyčerven 2021, srpen 2021

DNY BEZ VÝUKY

 

 

 

Výuka nebude probíhat

28. 9. 2020 státní svátek (sudé pondělí)

28. 10. 2020 státní svátek (sudá středa)

17. 11. 2020 státní svátek (liché úterý)

2. 4. – 5. 4. 2021 Velký pátek a Velikonoční pondělí (lichý pátek a sudé pondělí)

28. 4. 2021 Rektorský den sportu (lichá středa)

 

Fakulty a součásti

Zavřít