UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Katalog: strojní, přístrojové a laboratorní vybavení ÚVI

Měřící, kontrolní a testovací stroje, měřidla, optické přístroje, snímače, měřící ústředny

Microvision

Přístroj přednastavovací

Haimer | Microvision UNO 20/40

Systém zpracování obrazu umožňuje rychlé, přesné a nezávislé měření a nastavování nástrojů.
Měřící rozsah – podélná osa:400 mm
Přesnost opakování:± 2 µm
Přesnost zobrazení:5 µm
Maximální hmotnost nástroje:60 kg
Rok pořízení:2019
Kontaktní osoba:doc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.

Keyeness

Plastometr výtlačný

Dynisco | Keyeness LMI 4003

Výtlačný plastometr  slouží k měření indexu toku taveniny (ITT) a k měření hmotnostního a objemového indexu toku taveniny.
Objem zkušebního tělesa:(8 – 12) cm3
Teplotní rozsah:425 °C (± 0.1 °C)
Nominální zatížení:(1,2; 2,16; 3.8) kg
Metody:MFR, MVR
Rok pořízení:1997
Kontaktní osoba:doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.

DMA-1-Star-System

Analyzátor dynamický mechanický (DMA)

Mettler Toledo | DMA 1 Star System

Pomocí dynamické mechanické (termické) analýzy (DMA, DMTA) lze měřit fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálů za dynamických podmínek jako funkce teploty, doby namáhání, frekvence, amplitudy napětí či deformace. Přístroj aplikuje na materiál cyklické napětí a měří deformační odezvu materiálu nebo naopak. Z amplitud a fázového posunu oscilujícího napětí a deformace jsou stanoveny základní charakteristiky materiálu jako komplexní (E*), dynamický (E’) a ztrátový (E”) modul a ztrátový činitel (tg d).
Rozsah sil:(0,001 – 10) N
Frekvenční rozsah:(0.001 to 300) Hz
Rozsah deformací:± 1 mm
Citlivost:(-2 – 2) mN
Teplotní rozsah:(–190 – 600) °C
Rok pořízení:
Kontaktní osoba:doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.

Vibrophore

Stroj zkušební dynamický vibrační

Zwick/Roell | Vibrophore 100

Vibrophore představuje poslední generaci vysokofrekvenčních pulsátorů, „dva v jednom“. Je určen pro dynamické (vibrační) testování materiálů a zjišťování únavové životnosti (křivka S-N). Může být použit i jako plnohodnotný statický testovací stroj do 1000 kN.
Maximální síla:100 kN
Maximální amplituda síly:50 kN
Maximální oscilační posun:3 (±2) mm
Testovací frekvenční rozsah:(30 – 285) Hz
Maximální testovací výška:1200 mm
Testovací SW:testXpert R
Rok pořízení:2018
Kontaktní osoba:Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

HC-25

Stroj zkušební dynamický servohydraulický 

Zwick/Roell | HC 25

Klasický servohydraulický zkušební stroj používaný pro určení materiálových vlastností při únavových zatíženích, např. S-N test (únavový test), mechanika lomů, LCF (nízko-cyklická únava).
Nominální dynamická síla:25 kN
Testovací SW:testXpert
Rok pořízení:2018
Kontaktní osoba:Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

BUP-600

Stroj zkušební pro tváření plechů 

Zwick/Roell | BUP 600

Stroj na testování hlubokotažnosti plechu (např. Erichsenova zkouška). Dále lze testovat vliv povrchových úprav, povlaků, maziva, vliv nástrojů a parametrů metody při procesu tváření.
Maximální síla:600 kN
Maximální tloušťka plechu:10 mm
Maximální zkušební průměr:250 mm
Rok pořízení:2018
Kontaktní osoba:doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.

1456

Stroj zkušební univerzální (trhací) 

Zwick/Roell | 1456

Klasický zkušební stroj používaný pro určení materiálových vlastností při statických zatíženích v tahu, tlaku a ohybu.
Maximální síla:20 kN
Testovací SW:testXpert
Rok pořízení:1994
Kontaktní osoba:Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

W91255

Jednotka temperační

Zwick/Roell | W91255

Standardní teplotní komora zkonstruovaná pro velké rozmezí teplot.
Teplotní rozmezí:(-80 – 250) °C
Maximální teplotní odchylka:± 3,5 °C
Rok pořízení:1994
Kontaktní osoba:Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

AG-IC

Stroj zkušební univerzální (trhací)

Shimadzu | AG-IC

Klasický zkušební stroj používaný pro určení materiálových vlastností při statických a nízkocyklových zatíženích v tahu, tlaku a ohybu.
Maximální síla:20 kN
Rok pořízení:2013
Kontaktní osoba:Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

AutoMet-250

Leštička vzorků

Buehler | AutoMet 250

Poloautomatická bruska/leštička pro kvalitní provedení výbrusů metalografických vzorků.
Rozměry leštícího zařízení:495 x 620 x 699 mm
Počet vzorků v držáku:až 6
Průměr leštěného vzorku:40 mm
Rozměr plátna:203 mm, 254 mm
Rok pořízení:2011
Kontaktní osoba:Ing. Martin Ovsík, Ph.D.

SimpliMet-1000

Zařízení lisovací

Buehler | SimpliMet 1000

Automatický lis na vzorky sloužící k zapouzdření vzorků.
Rozměry lisu:406 x 546 x 57 mm
Pracovní tlak:(80 – 300) bar
Pracovní teplota:(150 – 180) °C
Rok pořízení:2011
Kontaktní osoba:Ing. Martin Ovsík, Ph.D.

IsoMet-4000

Pila přesná

Buehler | IsoMet 4000

Plně automatizovaná pila s LCD displejem pro ovládání všech provozních režimů a parametrů řezu.
Rozměry pily:406 x 546 x 57 mm
Maximální průměr řezného kotouče:203 mm
Rychlost posuvu vzorku:(1,2 – 19) mm.min-1
Maximální otáčky řezacího disku:5 000 min-1
Rok pořízení:2011
Kontaktní osoba:Ing. Martin Ovsík, Ph.D.

Integrale-2E

Tvrdoměr univerzální

Easydur (AFFRI) | Integrale 2E

Tvrdoměr určený pro měření tvrdosti dle Brinella, Vickerse a Rockwella.
Metody:HRA, HRC, HRD, HRB, HR 15N-45N, HR 15T-45T, HV 10-60, HB 2.5-10
Zatížení:(1 – 300) kg
Rok pořízení:2007
Kontaktní osoba:Ing. Martin Ovsík, Ph.D.

HT-2000A

Tvrdoměr přenosný dynamický

G+R Technology | HT-2000A

Přenosný tvrdoměr používaný pro měření tvrdosti velkých součástí využívající dynamickou (Leebovu) odrazovou metodu.
Metody:HL, HV, HB, HRB, HRC, HSD
Testovací rozsah:(200 – 900) HL
Rok pořízení:2009
Kontaktní osoba:Ing. Martin Ovsík, Ph.D.

Micro-Combi-Tester

Zařízení pro měření mikrotvrdosti

CSM Instruments | Micro-Combi Tester

Tester mikro-tvrdosti je určen pro stanovení tvrdosti povlaků a Yougova modulu v povrchových a hloubkových profilech materiálů, stanovení koeficientů tření a pro zkoušky únavy kontaktů. Součástí je videomikroskop.
Testovací zatížení:(0 – 10) N
Rok pořízení:2011
Kontaktní osoba:Ing. Martin Ovsík, Ph.D.

Microhardness-DM2D

Mikrotvrdoměr

AFFRI | Microhardness DM2D

Tvrdoměr určený pro zkoušky mikrotvrdosti dle Vickerse. Vybaven snímací kamerou s CCD čipem a automatickým vyhodnocením. Vnikací tělesa Vickers a Knoop.
Testovací zatížení:(0,0098 – 9,807) N
Rok pořízení:2007
Kontaktní osoba:Ing. Martin Ovsík, Ph.D.

PROMI-PC

Systém univerzální zkušební 

Prominent | PROMI-PC

Počítačem řízený zkušební systém určený pro zkoušky v tahu, tlaku, ohybu, testování pružin a další typy zkoušek. Systém se skládá ze zkušebního stojanu s digitalizovaným motorickým posuvem a řídící jednotky na bázi personálního počítače.
Pracovní zatížení:(0 – 3000) N
Základní pracovní zdvih:450 mm
Rok pořízení:2005
Kontaktní osoba:doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

CEAST

Kladivo rázové

CEAST | 696300

Přístroj je určen pro rázové ohybové zkoušky vrubové houževnatosti metodou Charpy a Izod.
Energie kladiva:7,5 J
Rychlost pádu:3,7 m.s-1
Rok pořízení:2008
Kontaktní osoba:Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

AFFRI

Tvrdoměr digitální stolní 

AFFRI | IRHD

Tvrdoměr určený pro zkoušky tvrdosti metodou IRHD (Shore). Určen pro testy pryží, měkkých lehčených polymerních materiálů.
Testovací zatížení:(0,0098 – 9,807) N
Rok pořízení:2007
Kontaktní osoba:Ing. Martin Ovsík, Ph.D.

SimpliMet-1000

Profiloměr optický – 3D 

Zygo | NewView 8000

Optický profilometr je výkonný interferometrický systém nové generace s technologií Coherence Scanning Interferometry, která používá mód vertikálního interferometrického skenování (Vertical Scanning Interferometry) i interferometrického skenování na základě fázového posuvu využitím bílého a monochromatického světla (Phase Shifting Interferometry). Díky kombinaci těchto metod je možné provádět měření na transparentních i netransparentních materiálech, jako jsou kovy, dielektrika (sklo, polymery, keramika), lze měřit jejich multivrtsvy nebo jen reflexní kovové vrstvy na dielektrických materiálech a to bez nutnosti volby módu měření.
Opakovatelnost:až 0,12 nm
Max. rychlost vertikálního skenování:96 µm.s-1
Rozsah výšky skenovaného profilu:(150 – 20000) µm
Zorné pole:(0,04 – 16) mm
SW:Streamlined Mx™
Rok pořízení:2018
Kontaktní osoba:doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

Talysurf-CLI-500

Systém měření 3D povrchu 

Taylor+Hobson |Talysurf CLI 500

3D bezkontaktní drsnoměr s CLA konfokální hlavou s jedním snímačem a malou kapacitou.
Pracovní prostor:50 x 50 x 50 mm
Nosnost:10 kg
Osové rozlišení:0,5 µm
SW:Talymap GOLD
Rok pořízení:2009
Kontaktní osoba:doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

AutoMet-250

Interferometr laserový mobilní

Renishaw | XL 80

Laserový interferometr je výkonným nástrojem pro kalibraci souřadnicových měřících strojů, obráběcích strojů a dalších pohybových systémů.
Přesnost frekvence laseru:±0,05 ppm
Přesnost lineárního měření:Přesnost lineárního měření ±0,5 ppm
Snímací frekvence:až 50 kHz
SW:Carto
Rok pořízení:2009
Kontaktní osoba:doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

Form-Talysurf

Drsnoměr kontaktní 

Taylor+Hobson | Form Talysurf 50

Měřicí přístroj s nízkým šumem a vysokým rozlišením pro simultánní měření tvaru i profilu povrchu. Ideální pro využití v automobilním, strojírenském průmyslu a mnoha dalších aplikacích.
Délka měření:(0,1 – 50) mm
Maximální délka kroku:0,3 mm
Rychlost měření:1,0 mm.s-1
Rok pořízení:2015
Kontaktní osoba:doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

i-Speed-II-2GB

Kamera vysokorychlostní

OLYMPUS | i-Speed II 2GB

Vysokorychlostní kamerový systém vybavený softwarem Basic umožňujícím snímat a vyhodnocovat vysokorychlostní děje.
Max. rychlost snímání:33 000 snímků.s-1
Rozlišení snímače:800 x 600
Plné rozlišení snímače do:1000 fps
Velikost senzoru:8,4 x 11,2 mm
Rok pořízení:2008
Kontaktní osoba:doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

TiS-45

Termokamera

FLUKE | TiS 45

Termokamera je přenosná, infra-červená kamera určená pro široké použití zahrnující vyhledávání problémů v zařízeních, preventivní a prediktivní údržbu, diagnostiku budov, výzkum a vývoj.
Rozlišení:160 × 120 (19 200 pixelů)
Rozsah měření teploty:(–20 – 350) °C
Rok pořízení:2017
Kontaktní osoba:Ing. Martin Řezníček, Ph.D.

DMI-3000-M

Mikroskop metalografický stolní   

Leica | DMI 3000 M

Inverzní stolní mikroskop pro měření a sledování povrchů, zkoumání mikrostruktury materiálů vč. složení kompozitů s možností připojení PC a fotoaparátu.
Maximální zvětšení:1000 x
Rok pořízení:2012
Kontaktní osoba:Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

Mercury-RT

Systém pro měření deformací (DCI)

Sobriety | Mercury RT

Zařízení slouží k určování posunutí bodů a deformací těles na základě porovnání série digitálních snímků. Využívá se video extenzometr Mercury RT se dvěma synchronizovanými kamerami, což umožňuje snímání posunutí jednotlivých bodů tělesa v trojrozměrném prostoru v reálném čase.
Použitá kamera od:Basler (2x – stereo)
Rok pořízení:2018
Kontaktní osoba:doc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.

9129AA

Piezo-dynamometr

KISTLER | 9129AA

Vícesložkový kompaktní dynamometr pro měření tří složek výsledného vektoru síly a tří složek vektoru výsledného momentu.
Měřící rozsah:(-10 – 10) kN
Citlivost:Fx a Fz: 8,1 pc.N-1; Fy: 4,1 pc.N-1
Linearita (všechny rozsahy):≤ ±0,3 ±%/FSO
Pracovní teplota:(0 – 70) °C
Rok pořízení:2018
Kontaktní osoba:doc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.

Charge-Amplifier

Zesilovač (řídící ústředna)

KISTLER | 5167A81 and 5165A4

Přístroje slouží jako zesilovače piezo-elektrických výbojů z dynamometru, měří vícečetné síly (kroutící momenty) a také pracují jako výkonné zařízení pro sběr dat. Přenáší naměřená data v digitalizované formě do PC pro další analýzu. Jsou konfigurovány a provozovány na webovém rozhraní, které je pohodlně přístupný standardním webovým prohlížečem.
Data pro 5167A81: 
Počet kanálů:8
Měřící rozsah:± (100 – 1 000 000) pC
Pracovní teplota:(0 – 60) °C
Rok pořízení:2018
Kontaktní osoba:doc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.

Ceramic-Shear

Akcelerometr třísložkový keramický

KISTLER | 8763B050BB

Triaxiální akcelerometr měřící vibrace tří ortogonálních os.
Měřící rozsah zrychlení:± 50 g
Maximální zrychlení:± 100 g
Citlivost při 100 Hz, 10 grms:100 ± 15 % mV.g-1
Pracovní teplota:(-54 – 100) °C
Rok pořízení:2018
Kontaktní osoba:doc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.

Impulse-Force-Hammer

Kladívko rázové pro modální analýzu

KISTLER | 9722A2000

Přístrojové kladívko se používá impulsu (amplituda a kmitočtový obsah) při excitaci testované mechanická struktury Ve spojení s analyzátorem FFT poskytuje přenosovou funkci struktury.
Měřící rozsah:(0 – 2000) N
Maximální síla:10000 N
Citlivost:2 mV.N-1
Rezonanční frekvence:27 kHz
Rok pořízení:2018
Kontaktní osoba:doc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.

Analytical-Balance

Váhy analytické

KERN | ABT 320-4M

Analytické váhy špičkové technologie s vylepšenou stabilitou vážení při změnách teploty nebo při excentrickém zatížení vážící misky.
Maximální vážící rozsah:320 g
Rozlišení:0,1 mg.%-1
Opakovatelnost:0,1 mg.%-1
Linearita:0,1 mg
Rok pořízení:2010
Kontaktní osoba:doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

 

Zavřít

Fakulty a součásti