Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Témata disertačních prací

Technologie potravin

TémaŠkolitel
Přírodní antioxidanty a jejich využití v potravinářské technologiiprof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.
Studium a příprava vícenásobných emulzí pro použití v potravinářství jako funkční potravinydoc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
Změny vlastností pekařských výrobků při fortifikaci materiálem z jedlého hmyzudoc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
Analýza vybraných bylinných čajů vzhledem k technologickému zpracovánídoc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
Fermentované a nefermentované přírodní nápoje z ovoce a révy vinnédoc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
Výroba potravin obsahujících lišejník islandský jako netradiční surovinudoc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D.
Dekarboxylázová aktivita vybraných bakterií v potravináchdoc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémech a v potravináchdoc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
Využití bakteriocinů v potravinářstvídoc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
Studium vlastností sloučenin vybraných prvků pro možnosti jejich speciace ve vybraných druzích nápojů a surovinách určených k jejich výrobědoc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.
Studium korelace obsahu minerálních látek a látek s antioxidačním účinkem v netradičních druzích potravindoc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.
Potravinářské obaly na bázi proteinů nebo polysacharidů s aktivní složkou a možnosti jejich využitíMgr. Magda Janalíková, Ph.D.
Vliv přídavku vybraných látek na funkční vlastnosti mléčných výrobkůIng. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D.
Vliv surovinové skladby a procesních parametrů na vybrané vlastnosti masových konzerv Ing. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D.
Vliv přídavku vybraných látek a procesních parametrů na vlastnosti mléčných systémůdoc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít