UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Obhájené práce

Každý rok vzniká na půdě našeho ústavu nepřeberné množství zajímavých, zejména však velmi praktických a praxi obohacujících prací, věnujících se nejrůznějším oblastem technického designu, strojírenství, procesu výroby a výrobních technologií. Ty nejčerstvější a nejzajímavější jsou například následující:

Diplomové práce | 2017

 • Využití pokročilých polymerních materiálů pro 3D tisk v průmyslové praxi
 • Studium strukturálních změn po průchodu laserového paprsku polymerními materiály
 • Návrh přípravku pro technologii svařování ultrazvukem
 • Porovnání predikce tlaku a teploty pomocí Moldflow analýzy s naměřenými hodnotami ve formě
 • Návrh vstřikovací formy pro světlomet
 • Návrh a optimalizace vstřikovací formy pro kryt průtokového čidla části motoru automobilu
 • Konstrukce senzorické hlavy vozidla
 • Sestavení statistických modelů hodnocení kinematických vlastností 3D scanneru Talysurf CLI 500
 • Inovace postupu měření dílu v automobilovém průmyslu

Bakalářské práce | 2017

 • Měření vlastností povlaků vytvořených PVD technologií
 • Parciální kalení nerezových ocelí
 • Návrh a výroba ergonomické myši
 • Výroba biometrické matrice
 • Návrh výrobní haly se zaměřením na strojírenskou výrobu

 

Zavřít

Fakulty a součásti