UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Letní stáže

O co jde

Každý chce praxi, ale kde ji získat? Přímo na Fakultě technologické!
Díky letním stážím můžou studenti přes léto pracovat v laboratořích fakulty na výzkumech, do kterých jsou často zapojeny i firmy. Za krátký čas tak získáte tolik potřebnou praxi, předvedete se budoucím zaměstnavatelům a ještě si něco přivyděláte. Lepší než brigáda ve skladu nebo fast foodu, ne?

Pro koho jsou stáže určeny?

Stáže jsou určeny pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty technologické v prezenční formě studia.

Jak budou stáže probíhat?

Stáže mají podobu individuálních, časově vymezených projektů. Student si může vybrat z více než 100 projektů (témat).

Kdy budou stáže probíhat?

Letní stáže jsou plánovány na období letních prázdnin (červen až říjen). Jednotlivé projekty se však liší svou časovou náročností a termínem plánované realizace. Tyto informace student získá v přihlášce konkrétního projektu, která je dostupná jako pdf soubor u jednotlivých témat.

Dostanu zaplaceno?

Studenti pracující na konkrétním projektu budou odměněni formou jednorázového mimořádného stipendia. Pro výpočet stipendia bude použita jednotná sazba 100 Kč/hod. Předpokládaný počet hodin, který by měl student strávit prací na projektu, je vždy uveden v přihlášce projektu.

Jak se přihlásit?

Každý projekt má svou odpovědnou osobu, tedy akademického pracovníka zodpovědného za realizaci projektu. Student si zvolí konkrétní projekt a kontaktuje přímo odpovědnou osobu prostřednictvím e-mailu. V seznamu projektů budou průběžně označována témata, která jsou již obsazena.

Kdy se mám přihlásit?

Přihlášení je možné od zveřejnění seznamů do obsazení daných témat. O otevření tématu budete informováni mailem, případně vás zasáhne i výzva na sociálních sítích fakulty.

Na základě čeho bude vypláceno mimořádné stipendium?

Po ukončení projektu odpovědná osoba posuzuje, zda student odvedl práci v požadovaném rozsahu, a uvede počet hodin strávených prací na projektu (počet hodin nesmí přesáhnout počet hodin uvedený v přihlášce). Na základě těchto informací bude studentovi vyplaceno mimořádné stipendium. Pokud je projekt plánován na více než jeden kalendářní měsíc, lze vyplácet stipendium i po částech (každý měsíc).

Jak bude stáž ukončena?

Oficiálním ukončením Letní stáže bude přihlášení výsledků vaší práce do Studentské vědecké a odborné činnosti- SVOČ.

Zavřít

Fakulty a součásti