UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Základní studijní předpisy

Zákony

Vnitřní předpisy UTB

Vnitřní předpisy FT

Vnitřní normy FT

  • Směrnice děkana SD/01/2016, doplňující Studijní a zkušební řád UTB
  • Směrnice děkana SD/11/2017, upřesňující Stipendijní řád UTB

Další vnitřní předpisy a vnitřní normy UTB týkající se studia jsou na Úřední desce UTB.

Zavřít

Fakulty a součásti