UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Státní závěrečné zkoušky

Je to tu, poslední krok, který vás dělí od statusu vysokoškolského absolventa opředeného tituly a slávou. Formální a byrokratickou stránku Státní závěrečné zkoušky, návod na podání přihlášky a další úkony jsme shrnuli do celofakultního přehledu.

Stále ale platí: Jiný ústav, jiný mrav. A tak není divu, že konečnou podobu zkoušek si stanovujeme sami. Co vás tedy čeká a nemine?

Termín  státních závěrečných zkoušek pro bakalářský obor Technologie a řízení v gastronomii: 6. a 7. 6. 2019

Předměty státních závěrečných zkoušek a okruhy otázek

Studenty bakalářského studijního oboru Technologie a řízení v gastronomii čeká u státnic obhajoba bakalářské práce a pak dva povinné a jeden volitelný předmět.

 • Povinné předměty:
  Technologie potravin a pokrmů – okruhy otázek najdete zde.
  Chemie a analýza potravin – okruhy otázek najdete zde.
 • Volitelné předměty:
  Potravinářská mikrobiologie a biochemie – okruhy otázek najdete zde.
  Vinařské technologie – okruhy otázek najdete zde.
  Výživa člověka – okruhy otázek najdete zde.
  Podniková ekonomika a management – okruhy otázek najdete zde.

 

Zavřít

Fakulty a součásti