Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Školitelé

Technologie potravin

doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.

Zabývám se technologií výroby potravin rostlinného původu. Věnuji se také využití emulgačních a stabilizujících látek v potravinářství.

Specializace
Potravinářství

Čemu se věnuji
Vyvíjím potraviny pro lidi s potravinovou intolerancí a jinými specifickými požadavky. Zaměřuji se i na vývoj potravin se zdravotním benefitem.

Co vás naučím
Své studenty se naučím pracovat v malém kolektivu a čelit nečekaným výzvám. Zvládnou samostatně pracovat, plánovat, provádět a vyhodnocovat experimenty. Osvojí si standardní metody práce v laboratoři zaměřené na hodnocení surovin rostlinného původu, meziproduktů i hotových výrobků. Aktuálně vedu 5 doktorských studentů.

 

doc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D.

Věnuji se především chemii a analýze potravin s důrazem na základní nutriční hodnoty a biologicky aktivní látky. Vlivem technologického zpracování rostlinných surovin, či in vitro stravitelnosti, může docházet ke změnám v koncentraci nebo struktuře biologicky aktivních látek. Ke studiu těchto změn využívám metody enzymaticko-gravimetrické, spektrofotometrické a chromatografické. Výsledky svého výzkumu uplatňuji v rámci vývoje receptur potravin s vyšší nutriční či biologickou hodnotou.

Specializace
Chemie a analýza potravin a technologie potravin

Čemu se věnuji
Studium změn obsahu biologicky aktivních látek v rostlinných matricích s následným vývojem receptur potravin s vyšší biologickou hodnotou.

Spolupráce
Ve výzkumu spolupracuji s českými firmami jako Oxalis či Vest, ale i zahraničními, kde udržuji několikaletou spolupráci s německou pekárnou Bäckerhaus Veit, v akademickém měřítku pak s vysokou školou Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen. V rámci technologie zpracování cereálních surovin úzce spolupracuji s pracovištěm v Turecku (Department of Food Engineering, Bolu Abant Ízzet Baysal University, Bolu).

Mé projekty
Podílím se na projektech Interní Grantové Agentury a mám za sebou Gama TAČR.

Co vás naučím
Studenti získají rozvoj v rámci extrakčních technik pro izolaci BAL z rostlinných matric. Budou mít možnost izolovat BAL ve volných ale i vázaných frakcích, využití techniku extrakce ASE. V rámci chromatografických technik se věnuji zejména HPLC s různou možností detekce analytů. K dispozici mám i GC-FID/MS nebo ICP-MS. Své uplatnění tak najdete v potravinářských podnicích, akreditovaných laboratořích či organizacích jako je např. SZPI, krajských hygienických stanicích apod.

 

prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.

Věnuji se složení netradičních druhů potravin. Jedná se zejména o bioaktivní látky a jejich antioxidační, zdravotní účinky, vzájemné interakce a jejich změny při zpracování a skladování. Konkrétně se zaměřuji na netradiční druhy ovoce, jedlé květy a jedlý hmyz. Uvedené potraviny studuji také z pohledu kvality a jejich gastronomického využití.

Specializace
Analýza netradičních druhů potravin, Bioaktivní látky

Čemu se věnuji
Studium bioaktivních látek v netradičních druzích ovoce, jedlých květech, nutriční hodnota jedlého hmyzu.  

 


prof. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 031 240 Mobil:+420 733 674 510 E-mail: bunkova@utb.cz Kancelář:U11/307doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

TEL:+420 576 038 084 E-mail: fisera@utb.cz Kancelář:U10/425A, U15/222 - tel: +420 576 038 116

Mgr. Magda Janalíková, Ph.D.

TEL:+420 576 031 020 E-mail: mjanalikova@utb.cz Kancelář:U11/307

Mgr. Petra Jančová, Ph.D.

TEL:+420 576 031 240 E-mail: jancova@utb.cz Kancelář:U11/307


prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.

TEL:+420 576 035 115 E-mail: lapcik@utb.cz Kancelář:U2/0140

doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.

TEL:+420 576 035 126 E-mail: lapcikova@utb.cz Kancelář:U2/0140


doc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D.

docent TEL:+420 576 033 007 E-mail: pachlova@utb.cz Kancelář:U2/0134

Ing. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D.

TEL:+420 576 038 087 Mobil:+420 739 659 444 E-mail: rsalek@utb.cz Kancelář:U2/0138

Prof. Ing. František Buňka, Ph.D.

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKÁ UNIVERZITA V NITRE FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ, S.R.O. BRNO

doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

LUEB, FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, UTB VE ZLÍNĚ

prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.

ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AV ČR, V.V.I. V PRAZE

doc. MVDr. Ivan Holko, Ph.D.

UTB VE ZLÍNĚ, FT, UIOŽP

Virtuální prohlídka

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně