Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Školitelé

Technologie potravin

Studijní program:
P 2901 Chemie a technologie potravin
Studijní obor:
2901V013 Technologie potravin

prof. Ing. František Buňka, Ph.D.

TEL:+420 576 033 011 Mobil:+420 606 777 249 E-mail: bunka@utb.cz Kancelář:U2/0137

doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 240 Mobil:+420 733 674 510 E-mail: bunkova@utb.cz Kancelář:U1/205

doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.

TEL:+420 576 033 333 Mobil:+420 724 434 558 E-mail: buresova@utb.cz Kancelář:U2/0143doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

TEL:+420 576 038 084 E-mail: fisera@utb.cz Kancelář:U1/529, U15/222 - tel: +420 576 038 116

Mgr. Petra Jančová, Ph.D.

TEL:+420 576 031 240 E-mail: jancova@utb.cz Kancelář:U1/205

prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.

TEL:+420 576 033 018 E-mail: kuban@utb.cz Kancelář:U2/0137

prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.

TEL:+420 576 035 115 E-mail: lapcik@utb.cz Kancelář:U2/0140

doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.

TEL:+420 576 035 126 E-mail: lapcikova@utb.cz Kancelář:U2/0140

doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.

TEL:+420 576 033 030 Mobil:+420 734 394 253 E-mail: mlcek@utb.cz Kancelář:U1/212B


doc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D.

docent TEL:+420 576 033 007 E-mail: pachlova@utb.cz Kancelář:U2/0134


doc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D.

TEL:+420 576 031 525 E-mail: sumczynski@utb.cz Kancelář:U1/525

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKÁ UNIVERZITA V NITRE FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ, S.R.O. BRNO

doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

LUEB, FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, UTB VE ZLÍNĚ

prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.

ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AV ČR, V.V.I. V PRAZE

doc. MVDr. Ivan Holko, Ph.D.

UTB VE ZLÍNĚ, FT, UIOŽP

Zavřít

Fakulty a součásti