Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pokyny tajemníka

Rok 2018

PT/07/2018
Vstupní školení na pracovištích FT
PT/05/2018
Ustanovení pověřených a odborně způsobilých osob
PT/04/2018
Příloha č. 1 – Procentní přirážky nepřímých nákladů FT pro rok 2018
PT/03/2018
Příloha č. 1 – Procentní přirážky nepřímých nákladů FT, skutečnost 1-12/2017
PT/02/2018
Metodický postup sestavení kalkulace (předkalkulace) pro vytváření doplňkové činnosti a smluvního výzkumu na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, rozdělení provozního příjmu zakázky
Příloha č. 1 – Obecný kalkulační list
PT/01/2018
Měsíční částky pro drobný nákup

Fakulty a součásti

Zavřít