Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní pobyty

Erasmus+ studium

Erasmus+ je nejrozšířenější program pro mobility. Jako student FT můžeš vyjet na jakoukoliv zahraniční instituci, se kterou má fakulta sepsanou bilaterální dohodu a jejíž zaměření odpovídá tvému oboru a stupni studia.

Jak vybrat tu správnou univerzitu?

Nejjednodušší je vše zkonzultovat s fakultním koordinátoremkterý vám pomůže vybrat tu správnou univerzitu v oboru a v zemi dle vašich preferencí. Klíčové je vybrat si školu s podobnou nabídkou předmětů, jaké byste studovali u nás. Předměty jsou poté spárovány a uznány tak, abyste po svém návratu dodělali jen pár zkoušek (né-li žádnou) a vesele dál navázali na ve své studium u nás.

Pomoci ve výběru vám mohou i seznamy vytipovaných univerzit, které se náplní studia nejvíce podobají našim oborům. Seznam těchto škol najdete vždy v sekci “Mezinárodní vztahy” u jednotlivých ústavů fakulty.

Jaké jsou podmínky výjezdu?

 • Po celou dobu pobytu v zahraničí musíte být zapsaným studentem do řádného studia na UTB.
 • Řádně ukončený musíte mít alespoň 1. ročník bakalářského studia.
 • Včasné zaslání přihlášky na mezinárodní oddělení FT UTB.
 • Absolvování výběrového řízení.

Kdy a jak probíhá výběrové řízení?

Výběrové řízení probíhá v lednu, a to vždy pro výjezdy uskutečněné v následujícím akademickém roce. V říjnu pak může proběhnout doplňkové výběrové řízení v případě, že se nezaplní všechna místa.

Při výběrovém řízení musí student prokázat profesní a charakterovou způsobilost pro pobyt na partnerské instituci. Zájemci o mobility mimo Slovenskou republiku musí prokázat dobrou znalost cizího jazyka, ve kterém bude výuka na zahraniční partnerské instituci probíhat. Hodnocena je také motivace studenta k výjezdu.

Jaká jsou pravidla výjezdu?

 • Minimální délka studijního pobytu v zahraničí je 3 měsíce.
 • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na UTB přerušit nebo ukončit.
 • Student může vycestovat opakovaně, a to v každém stupni studia (tj. v bakalářském, navazujícím a doktorském) v maximálním úhrnu 12 měsíců za daný stupeň studia.
 • Předchozí mobility v daném stupni studia se sčítají.

Kolik dostanu peněz z Erasmus grantu?

 • Grant je vyplácen na základě finanční dohody podle paušální částky a délky pobytu v zahraničí. Jedná se o příspěvek na zvýšené životní náklady spojené s pobytem v zahraničí
 • Výše grantů se liší podle ekonomik jednotlivých zemí, tabulku s přehledem najdete zde
 • Studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí můžou požádat o navýšení sazby. Více informací zde. 
 • Studenti s handicapem nebo se zvláštními potřebami můžou požádat o speciální stipendium. Více informací zde. 

Pro pomoc  při výběru té správné univerzity, vyplňování požadovaných dokumentů a se všemi dotazy kontaktujte fakultního koordinátora. 

 

Fakulty a součásti

Zavřít