UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Akreditované programy a obory

Zde najdete přehled doktorských studijních programů a oborů, které můžete na naší fakultě studovat. Standardní doba studia je 4 roky a při úspěšném ukončení vám za jméno přibude titul Ph.D. „doktor“. Všechny studijní obory můžete studovat v prezenční nebo kombinované formě. Výuka probíhá v českém i anglickém jazyce.

Studijní program Chemie a technologie materiálů | Kód KKOV: P2808

Technologie makromolekulárních látek
Kód JKOV: 2808V006
Garant oboru/předseda oborové rady: Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
Akreditace do: prosinec 2020

Chemie a technologie materiálů
Kód JKOV: 2808V009
Garant oboru/předseda oborové rady: doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.
Akreditace do: srpen 2019 na dostudování

Studijní program Chemie a technologie potravin | Kód KKOV: P2901

Technologie potravin
Kód JKOV: 2901V013
Garant oboru/předseda oborové rady: doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
Akreditace do: prosinec 2024

Studijní program Procesní inženýrství | Kód KKOV: P3909

Nástroje a procesy
Kód JKOV: 3909V013
Garant oboru/předseda oborové rady: prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
Akreditace do: únor 2023

Zavřít

Fakulty a součásti