Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum polymerních materiálů

O ústavu

Většina lidí si pod pojmem polymer v nejlepším případě představí plast nebo gumu. Víte ale, že polymer je třeba i vosk, maso nebo dřevo a že vlastně vůbec nemusí mít pevné skupenství? V Centru polymerních materiálů to víme moc dobře.

Na Fakultě technologické jsme spíše výzkumnou jednotkou, to ale neznamená, že bychom nepředávali své znalosti studentům. Staráme se o celou řadu předmětů pro studenty různých oborů bakalářského a magisterského studia, ale především se věnujeme studentům na doktorátu.

Bádáme zejména v oblasti polymerních kompozitních struktur. Lidsky to lze říct i tak, že společně kombinujeme látky a hmoty s cílem vytvořit nový materiál, který bude mít vlastnosti, jaké potřebujeme a jaké by bez této kombinace substancí nikdy neměl. (A hned jste o něco moudřejší!) Pokud si libujete v odborné terminologii a nově nabytá znalost definice kompozitů vám nestačí, můžete si dohledat i další věci, které tu děláme. Tak třeba: reologie polymerních tavenin a suspenzí, elektroreologie, nestabilní polymerní toky, fyzikální stárnutí, perkolační jevy, molekulární elektronika, biodegradabilní polymery, mezifázové jevy, inteligentní projevy polymerních materiálů… Zajímavé, že? A k tomu ještě podotýkáme, že výsledky našich výzkumů nezůstávají ležet ladem. Uplatňují se například v gumárenském, plastikářském, automobilovém a textilním průmyslu, ale také ve zdravotnictví nebo při výrobě obalových materiálů.

Fakulty a součásti

Zavřít